Privacy

Voor behandeling is het noodzakelijk dat ik – als jouw behandelende therapeut – een dossier bijhoud. Dit is een wettelijke plicht welke is opgelegd door de WGBO. Jouw persoonlijke dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die ik – na expliciete toestemming – heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (bijvoorbeeld de huisarts). In onderstaande privacyverklaring wordt uitgebreid weergeven aan welke voorwaarden ik mijzelf moet houden.

PRIVACYVERKLARING

De naam is Tineke Procee, gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens. Ik ben zelfstandig ondernemer in Utrecht, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 76980650.

Praktijk Tineke Procee, praktijk voor Psychosociale Therapie, gevestigd aan Burgermeester Reigerstraat 77,3581 KP, Utrecht, is verantwoordelijke voor verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens:
Ik verwerk uw gegevens doordat u gebruik maakt van diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

  • Voor -en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
  • Locatiegegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens worden verwerkt:

Ik verwerkt uw gegevens voor de volgende doelen:

  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • U te informeren over wijzigingen van diensten in geautomatiseerde besluitvorming.

Bewaren persoonsgegevens:

Ik bewaar uw gegevens niet langer dan strikt nodig is en conform de richtlijnen en beroepscode waar zij aan gehouden is. Betreffende beroepscode en richtlijnen staan vermeld in de algemene voorwaarden en de wettelijke bewaartermijn van dossiers. De bewaartermijn is 20 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Ik deel uw persoonsgegevens met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Dit zal altijd gebeuren na explicite toestemming van de client.

Ik gebruik geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens waarover ik beschik in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, toe te sturen.