Mocht er in de behandeling iets zijn waar je ontevreden over bent, geef dit dan bij ons aan. Dan kunnen we bekijken hoe we het op kunnen lossen. Er zijn verschillende mogelijkheden om je klacht kenbaar te maken:

1. Persoonlijk gesprek

Indien je ontevreden bent over een product of dienst, laat het me zo spoedig mogelijk weten. In een telefonisch overleg of een persoonlijk gesprek kan vaak al een passende oplossing gevonden worden

2. Formele schriftelijke klacht

Als het probleem na een persoonlijk gesprek niet is opgelost, of het zich niet leent voor een persoonlijk gesprek, kun je een formele schriftelijke klacht indienen. Dit moet binnen zes weken nadat de klacht is ontstaan. Je ontvangt een schriftelijke ontvangstbevestiging. Je klacht wordt vertrouwelijk behandeld en wordt binnen een termijn van vier weken afgehandeld. Indien er meer informatie gewenst is of er meer tijd nodig om alles te onderzoeken, ontvang je hierover schriftelijk bericht inclusief de reden voor het uitstel en een indicatie op welke termijn wij de klacht denken te kunnen afhandelen.

Je kunt je klacht mailen aan: info@tinekeprocee.nl

3. Formele klachtenprocedure

Het is ook mogelijk om een klacht in te dienen bij de beroepsvereniging (NVPA) waarbij ik aangesloten ben.

SCAG (klachtenfunctionaris en geschillencommissie)
Newtonlaan 51
3584 BP Utrecht
085-9022863
info@scag.nl

Meldcode Huiselijk Geweld

Als therapeuten wordt van ons gevraagd om sinds 1 januari 2019 melding te maken en te handelen volgens de Meldcode Specifieke Doelgroepen bij vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Voor meer informatie: https://www.huiselijkgeweld.nl